Vroeg-agrarisch gebied Kuk

Vroeg-agrarisch gebied Kuk

Het vroeg agrarische gebied Kuk bestaat uit 116 hectare moerassen in de westelijke hooglanden van Nieuw-Guinea, 1.500 meter boven de zeespiegel. Uit archeologische opgravingen bleek dat het landschap bestaat uit drooggelegd moerasgebied dat 7.000, misschien wel 10.000 jaar continu bewerkt is. Het is een goed voorbeeld van de verandering van landbouw door de tijd heen, van het telen op terpen tot het draineren van de moerassen door het graven van sloten met gereedschap van hout. Kuk is een van de weinige plaatsen ter wereld waar archeologisch bewijs duidt op autonome landbouwontwikkeling en veranderingen in landbouwbeoefening gedurende zo’n lange periode.

 

Papoea-Nieuw-Guinea