Saloum delta

De Saloum delta bestaat uit brakke kanalen die meer dan 200 eilanden en eilandjes, mangrovebossen, een Atlantische mariene omgeving en droog bos omvatten. Dankzij visserij en het verzamelen van schelpdieren kon de mensheid zich in stand houden in het 5.000 vierkante kilometer grote gebied. Het deltagebied wordt gekenmerkt door 218 terpen bestaande uit restanten van schelpdieren, door de eeuwen heen geproduceerd door menselijke bewoners. 28 van de terpen hebben de vorm van grafheuvels, waar opmerkelijke artefacten zijn gevonden. Ze zijn belangrijk voor ons begrip van de culturen uit verschillende periodes die in de delta voorkwamen en ze getuigen van de geschiedenis van menselijke bewoning langs de West-Afrikaanse kust.

Senegal
Latitude: 13.8353
Longitude: -16.4986