Nationaal park Banc d’Arguin

Het Nationaal park Banc d’Arguin ligt langs de Atlantische kust en bestaat uit zandduinen, kustmoerassen, kleine eilanden en ondiepe kustwateren. Het contrast tussen de ruwe woestijnomgeving en de biologische rijkdom van de mariene zone heeft geresulteerd in een land- en zeegebied van uitzonderlijke natuurlijke waarde. Het gebied vormt een overwinteringsplek voor veel verschillende trekvogels en is een van de belangrijkste gebieden ter wereld voor broedvogels en palearctische trekkende steltlopers. In het Nationaal park Banc d’Arguin zijn verder diverse soorten zeeschildpadden en dolfijnen te vinden, die worden gebruikt door vissers om scholen vis te trekken.

Mauritanië (Islamitische Republiek)
Latitude: 20.2347
Longitude: -16.1089