Het heilige eiland Okinoshima en de geassocieerde sites in de Munakata regio

Het heilige eiland Okinoshima en de geassocieerde sites in de Munakata regio

Miare Festival on boat. (Foto: CC/Flickr.com | amaknow)
Miare-Sai Festival. (Foto: CC/Flickr.com | tomosang)
Miare-sai Festival 2014. (Foto: CC/Flickr.com | tomosang)

Het eiland Okinoshima ligt zo'n 60 kilometer van de westkust van het eiland Kyushu en is een uitstekend voorbeeld van de traditie van aanbidding van een heilig eiland. De archeologische sites die op het eiland zijn bewaard zijn vrijwel intact en leveren een chronologisch overzicht van de rituelen die op het eiland werden uitgevoerd van de vierde tot de negende eeuw na Christus. Tijdens deze rituelen werden offergaven op diverse plaatsen op het eiland achtergelaten. Veel objecten zijn met buitengewoon vakmanschap vervaardigd en kwamen van overzee. Ze getuigen van de intensieve relaties die het Japanse eilandenrijk onderhield met het Koreaanse schiereiland en het Aziatische continent. Het eiland van Okinoshima is een integraal onderdeel van het grote heiligdom van Munakata en wordt nog altijd als heilig beschouwd.

Japan