Het Grote Kanaal

Het Grote Kanaal is een uitgestrekt waterwegsysteem in de noordoostelijke en centraal-oostelijke vlakten van China. Het loopt van Beijing in het noorden tot de provincie Zhejiang in het zuiden. Het kanaal werd vanaf de 5e eeuw voor Christus in gedeelten aangelegd en kreeg in de 7e eeuw A.D (Sui dynastie) voor het eerst de functie van gezamenlijk transport en verbindingssysteem voor het rijk. Dit leidde tot een serie gigantische bouwwerkplaatsen die samen ’s werelds grootste, meest uitgebreide burgerlijk bouwproject vormden voorafgaand aan de industriële revolutie. Het Grote Kanaal was de ruggengraat van het binnenlandse logistieke systeem waarmee graan, strategische grondstoffen en rijst voor de bevolking werden vervoerd. Rond de 13e eeuw bestond het uit meer dan 2000 kilometer kunstmatige waterwegen en verbond het vijf van China’s belangrijkste rivierbekkens. Het kanaal speelde een belangrijke rol in de zekerstelling van de economische voorspoed en stabiliteit van China en speelt ook nu nog een belangrijke rol in de interne verbindingen van het land.

China (Volksrepubliek)
Latitude: 34.6939
Longitude: 112.468