Fossielengebied Groeve van Messel

De groeve van Messel – een voormalige mijn bij Darmstadt – is de rijkste plaats ter wereld voor het bestuderen van het leefmilieu in het Eoceen, het geologisch tijdperk tussen 57 miljoen en 36 miljoen jaar geleden. De groeve geeft in het bijzonder unieke informatie over de vroege stadia van de evolutie van zoogdieren en omvat uitzonderlijk goed bewaard gebleven fossielen van zoogdieren. Het varieert van volledig gelede skeletten tot de inhoud van magen van dieren uit deze periode. Naast de fossielen van zoogdieren zijn er ook fossielen van vogels, reptielen, vissen, insecten en planten te vinden.

Duitsland (Bondsrepubliek)
Latitude: 49.9167
Longitude: 8.75389