Boeddhistische monumenten van Sanchi

Ongeveer 40 kilometer van Bhopal bevindt zich het werelderfgoed Sanchi. Het bestaat uit een groep boeddhistische monumenten: monolithische pilaren, paleizen, tempels en kloosters. Het ene monument is ouder dan het andere, maar het overgrote deel dateert uit de 2e en 1e eeuw voor Christus. Het is het oudste boeddhistische heiligdom ter wereld en was een groots boeddhistisch centrum in India tot de 12e eeuw. Dit werelderfgoed is waarschijnlijk in de 3e eeuw voor Christus gevestigd ten tijde van keizer Asoka, de kleinzoon van Chandragupta. Hij versloeg de Macedonische manschappen en stichtte de Maurya dynastie. Sanchi werd in 1818 ontdekt, nadat het 600 jaar verlaten was geweest.

India
Latitude: 23.4794
Longitude: 77.7397