Agrarisch landschap van Zuid-Öland

Agrarisch landschap van Zuid-Öland

P1010030. (Foto: CC/Flickr.com | Yu-Keng Shih)
P1010033. (Foto: CC/Flickr.com | Yu-Keng Shih)
P1010036. (Foto: CC/Flickr.com | Yu-Keng Shih)
Pastel shades. (Foto: CC/Flickr.com | kgbbristol)
Eketorp. (Foto: CC/Flickr.com | Benjamin Asmussen)
Eketorp. (Foto: CC/Flickr.com | Benjamin Asmussen)

Het zuidelijk deel van het eiland Öland in de Oostzee wordt gedomineerd door een groot kalkstenen plateau. Ongeveer vijfduizend jaar hebben hier mensen gewoond die hun manier van leven aanpasten aan de fysieke beperkingen van het eiland. Het eiland bevat een overvloed aan aanwijzingen voor continue menselijke bewoning vanaf de prehistorie tot op heden en is daarmee uniek. Zuid-Öland is een uitstekend voorbeeld van menselijke bewoning waarbij optimaal gebruik is gemaakt van de diverse landschapstypen op een eiland. De middeleeuwse verkaveling toont hoe natuurlijke omstandigheden al in een vroeg stadium de omvang van de bebouwbare oppervlakte dicteerden.

Zweden