Aflaj irrigatiesystemen van Oman

Aflaj irrigatiesystemen van Oman

Oman 025. (Foto: CC/Flickr.com | Stefan Krasowski)
watering Oman. (Foto: CC/Flickr.com | the apostrophe)
Misfayat Al-Abryn. (Foto: CC/Flickr.com | Bart)

Dit gebied omvat vijf Aflaj irrigatiesystemen en is representatief voor ongeveer 3.000 van dergelijke nog in gebruik zijnde systemen in Oman. De oorsprong van dit irrigatiesysteem dateert uit 500 na Christus, maar er zijn archeologische aanwijzingen dat irrigatiesystemen al in 2500 voor Christus bestonden in dit uiterst droge gebied. Met behulp van de zwaartekracht wordt water uit ondergrondse bronnen gekanaliseerd voor landbouw en huishoudelijk gebruik. Tal van wachttorens zijn gebouwd om de watersystemen in de gaten te houden. Het Aflaj systeem is een uitzonderlijk mooi bewaard gebleven vorm van landgebruik, die tegenwoordig wordt bedreigd door een dalende grondwaterspiegel.

Oman
Oman