Munesco 2018: simulatie van diplomatiek overleg

Munesco is na 6 jaar een ijkpunt geworden in het schooljaar van de Nederlandse en Vlaamse Unesco-scholen voor voortgezet onderwijs. Het Oostvaarderscollege in Almere was dit jaar gastheer van de simulatie van internationaal diplomatiek overleg door leerlingen. De school wist veel instanties te interesseren voor het evenement. Aeres HBO, de gemeente, de Floriade 2022, de winkeliersvereniging waren allemaal actief betrokken.

 

Ambassadeur, pers of NGO

De leerlingen vertegenwoordigden per delegatie een land, en hadden daarbinnen de rol van ambassadeur, pers of NGO. Zij stelden gezamenlijk een slotresolutie op, die tijdens de afsluitende vergadering in de Raadszaal van Almere nog heftig bediscussieerd werd. Ook de vraag of NGO’s nu wel of geen stemrecht hadden, leverde flink wat beroering op.

SDG's

Inhoudelijk spraken de leerlingen over mondiale problemen, gekoppeld aan de Sustainable Development Goals. In de Slotresolutie riepen zij op om de groei van de wereldbevolking te remmen, de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen en zorgvuldiger om te gaan met afval en voedselverspilling. Welke stappen zij daartoe willen nemen, is te vinden in de bepalingen van de slotresolutie (link naar document).

Leuven

Komend schooljaar vindt Munesco plaats in Leuven, België. Van 7-9 november gaan de leerlingen daar weer volop in discussie over mondiale vraagstukken met een link naar Unesco.

‘Since wars begin in the minds of men, it is in the minds of men that the defences of peace must be constructed’.

Deze gedachte vormt de essentie van de missie van Unesco. Unesco-scholen ondersteunen deze missie: ze maken hun leerlingen vertrouwd met het Unesco-gedachtegoed en dragen zo hun steentje bij aan vrede en verdraagzaamheid. De Unesco-scholen hebben een eigen website: unescoscholen.nl

Meer berichten