Melanie Peters nieuwe juryvoorzitter 'for Women in Science'-beurzen

Dr. ir. Melanie Peters is de nieuwe juryvoorzitter van het Nederlandse L’Oréal-Unesco for Women in Science beurzenprogramma. Zij volgt oud-commissielid Rietje van Dam-Mieras op, die tussen 2014 en 2018 de jury van het programma voorzat. Peters trad begin 2018 toe tot de Nederlandse Unesco Commissie. Zij is directeur van het Rathenau Instituut.

Het Nederlandse beurzenprogramma bestaat sinds 2012 en maakt onderdeel uit van het wereldwijde initiatief For Women in Science waarin Unesco samen met L’Oréal aandacht vraagt voor de positie van vrouwen in de wetenschap. In Nederland worden jaarlijks twee getalenteerde vrouwelijke wetenschappers werkzaam in de life sciences gehonoreerd met een fellowship. De fellowship is een samenwerking tussen de Nederlandse Unesco Commissie, L’Oréal Nederland, het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH) en het Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS-KNAW).

De jury bestaat uit zeven leden. De vier partners leveren elk een jurylid, naast drie overige juryleden. Bekijk de samenstelling van de jury voor 2018.

Professor Rajaâ Cherkaoui El Moursli uit Marokko | Foto: UNESCO/Brigitte Lacombe)

Vrouwen zijn sterk ondervertegenwoordigd in de wetenschap. Wereldwijd is slechts 30% van de wetenschappelijk onderzoekers vrouw. Unesco streeft naar gelijke kansen voor vrouwen en mannen wat betreft toegang tot en deelname aan de wetenschap. Om die reden is in 1998 een wereldwijde samenwerking tot stand gekomen tussen cosmeticaconcern L’Oréal en Unesco. Onder het motto The world needs science and science needs women kent het programma prijzen toe aan excellente vrouwelijke wetenschappers en verleent het beurzen aan jonge vrouwelijke onderzoekers. 

Uitkomsten

Sinds 1998 hebben meer dan 3000 vrouwelijke wetenschappers uit 117 landen een award of beurs gekregen. Drie winnaars hebben inmiddels een Nobelprijs gewonnen. Elk jaar worden wereldwijd aan 275 getalenteerde jonge vrouwelijke onderzoekers beurzen toegekend om veelbelovend onderzoek te kunnen voortzetten. In Nederland hebben sinds 2007 16 vrouwen een beurs ontvangen.

Meer berichten