UNESCO in Nederland

Iedere lidstaat van Unesco heeft een eigen Unesco Commissie. De Nederlandse Commissie bestaat uit maximaal elf leden die elk deskundig zijn op een werkterrein van de organisatie: Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Communicatie & Informatie. 

Elk land dat lid is van de United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation (UNESCO) is verplicht een Nationale UNESCO Commissie in te stellen. Zo'n Commissie bestaat uit deskundigen op de vier werkterreinen van UNESCO: onderwijs, wetenschap, cultuur en communicatie & informatie. De Nationale UNESCO Commissie van Nederland is opgericht in 1947 en telt maximaal elf leden. Een bureau ondersteunt de Commissie.

Uitkomsten

Wereldwijd zijn er zo'n 200 UnescoCommissies. De Nederlandse Commissie bestaat uit maximaal elf leden. De nadruk van de werkzaamheden ligt bij de coördinatie van het Unesco-Scholennetwerk, erfgoed in gevaar, en duurzame toegang tot informatie. Daarnaast houdt de commissie zich structureel bezig met de Unesco-cultuurconventies, vrouwen in de wetenschap en journalistenveiligheid.

Nieuws

Op 7 mei is de eerste uitzending van een groots opgezette internationale tv-serie over de snelle evolutie van onze kennis. The Mind of de Universe onderzoekt de wereld van de toekomst, door de ogen van de belangrijkste wetenschappers en denkers van onze tijd. Unesco verleende patronage aan ‘the Mind’.

OPINIE – Andrée van Es schrijft in haar column over een bezoek aan Noord-Ierland, waar straks de fysieke grens ligt, de belangrijkste grens op land, tussen Groot-Brittannië en de Europese Unie.

De essaywedstrijd #ikschrijf 2017 is gewonnen door techniekfilosoof Marjolein Lanzing met haar spraakmakende essay ‘De Vrouw en de Stofzuiger’. Lanzing betoogt erin dat ethiekonderwijs van levensbelang is in deze tijd van technologische verandering.

Voor de periode 1 augustus 2017 t/m 30 november 2017 is de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging (PV) bij Unesco op zoek naar een stagiair die de PV kan versterken, onder meer tijdens de Uitvoerende Raad en tijdens de twee-jaarlijkse Algemene Conferentie (die plaatsvindt in november). Update: deze vacature is gesloten

OPINIE – Andrée van Es schrijft in haar column over wederzijdse tolerantie. “Dat zou een algemene levenshouding moeten zijn, bitter nodig in een volle wereld.”

UNESCO doet een oproep aan steden wereldwijd, om zich kandidaat te stellen voor lidmaatschap van haar ‘Creative Cities’-netwerk. Tot 16 juni 2017 kunnen steden hun verzoek om toe te treden indienen. 

Video

Introductiefilm UNESCO (gericht op jongeren)

Twitter @unesco_nl