Memory of the World

Van oorlog tot ongedierte: documentair erfgoed staat aan allerlei bedreigingen bloot. Van brieven tot films en van kleitabletten tot harddisks – papier vergaat, computers crashen. Documentair erfgoed is onmisbaar om het verleden, maar ook het heden te begrijpen. Het ‘Memory of the World’-programma stimuleert daarom het behoud en de toegankelijkheid van documentair erfgoed en wil dat iedereen op de wereld zich bewust is van de waarde die deze documenten hebben.

De dagboeken van Anne Frank, de oudste bewaard gebleven Koran, de originele filmnegatieven van The Wizard of Oz, de rechtbankverslagen van het Mandelaproces uit 1963 en de tekeningen van Sakubei Yamamoto over Japanse mijnbouw. Deze documenten hebben één ding met elkaar gemeen: ze staan op het UNESCO Memory of the World Register. Deze lijst bevat documentair erfgoed dat van uitzonderlijke betekenis is voor de wereld. 

News & backgrounds

150 jaar geleden verscheen het eerste deel van het boek Das Kapital van Karl Marx. Een uniek exemplaar van de eerste druk stond al op de ‘Memory of the World’-lijst van Unesco en is nu volledig gedigitaliseerd beschikbaar en voor publiek toegankelijk via de website van het Internationale Instituut voor Sociale Geschiedenis.

De Leidse Universiteitsbibliotheek heeft recent het manuscript van het La Galigo gedigitaliseerd en online vrij toegankelijk gemaakt. La Galigo is een enorm epos uit Zuid-Celebes dat opgenomen is op het Memory of the World Register van Unesco. 

Het Nederlandse Memory of the World Comité organiseert dit jaar een project waarbij Wikipedian in Residence Sandra Fauconnier drie erfgoedinstellingen bezoekt om de medewerkers wegwijs te maken in de wereld van Wiki.In de maand juli is Fauconnier te gast in het Zeeuws Archief in Middelburg. Beleidscoördinator Vincent Wintermans bezocht een van de sessies.

Van mei tot juli 2017 zal bij diverse bibliotheken, archieven en musea die Memory of the World-collecties hebben, een Wikipedian in Residence werkzaam zijn die de instellingen helpt bij het toegankelijk maken van deze collecties op Wikipedia.

Eind januari zijn voor het eerst alle Nederlandse archieven, bibliotheken en bewaarinstellingen bijeengekomen die documenten in hun collectie hebben met de UNESCO-status ‘Memory of the World’.

Hoe selecteer je uit vaak omvangrijke collecties digitaal beheerde materialen dé objecten die het verdienen voor de lange termijn bewaard te worden? UNESCO heeft hiervoor richtlijnen opgesteld, die nu beschikbaar zijn in het Nederlands.

Partner organisations

OCLC
Nationaal Archief
Koninklijke Bibliotheek
Huygens ING
DEN - Kenniscentrum Digitaal Erfgoed
Beeld en Geluid