Wetenschap

Om mondiale problemen aan te pakken is wetenschappelijke samenwerking van groot belang. Unesco stimuleert een gezamenlijke aanpak van onderwerpen als klimaatverandering, ethiek, armoede en natuurrampen. Als enige organisatie binnen de VN met een mandaat voor wetenschap stimuleert zij wetenschappelijke samenwerking over de grenzen van disciplines en landen heen.

Nieuws

21
apr

Op 21 april vindt in Utrecht de tweede editie plaats van het Internationaal Filosofiefestival ‘Thinking Planet’. Het festival ontvangt ruim 40 nationale en internationale denkers, die het publiek kennis laten maken met niet-westerse denktradities van over de hele wereld.

Op 12 maart heeft het Nederlands Forum Unesco Global Geoparks (NFUGG) een eerste advies uitgebracht over de haalbaarheid van de zes huidige geopark-initiatieven in Nederland.

12
apr

Op donderdag 12 april organiseert stichting Nivoz, het Nederlands Instituut voor Onderwijs- en Opvoedingszaken, een onderwijsavond in Driebergen met een lezing van Unesco Leerstoelhouder Arjen Wals. Wals is expert op het gebied van leren voor duurzame ontwikkeling. 

Op 8 maart, Internationale Vrouwendag, zijn aan wetenschappers Hanneke Wigman en Sonja Swanson de Nederlandse L'Oréal-Unesco ‘For Women in Science’-beurzen uitgereikt. De jaarlijkse beurzen, met een waarde van 25.000 euro, stellen de laureaten in staat zich een periode aan hun onderzoek te wijden bij het Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS-KNAW) in Amsterdam. 

Op 8 maart 2018, Internationale Vrouwendag, is de zevende ronde van het Nederlandse L’Oréal-Unesco beurzenprogramma ‘For Women in Science’ geopend. Tot en met 11 mei 2018 kunnen vrouwelijke wetenschappers een beurs aanvragen om hun carrière een impuls te geven. 

14
maa

Op 14 maart organiseren het DesignLab en de faculteit filosofie van de Universiteit Twente samen met de Unesco World Commission on the Ethics of Science and Technology (COMEST) een workshop over de ethische implicaties van het internet der dingen.