(Foto: CC / Sergiu Bacioiu)

Water, grondwater en oceanen

UNESCO stelt zich ten doel duurzame oplossingen te realiseren voor watergerelateerde problemen die veroorzaakt worden door klimaatverandering. De Commissie draagt hieraan bij door met een reeks activiteiten de visie op watervraagstukken te verbreden van vooral techn(olog)isch en natuurwetenschappelijk naar sociaalwetenschappelijk en maatschappelijk perspectief.

Het Nederlands Nationaal IHP-HWRP comité is een platform voor Nederlandse wetenschappers, beleidsmakers en praktijkmensen, die samen de Nederlandse positie ten aanzien van de waterprogramma's van UNESCO (IHP) en de World Meteorological Organisation (HWRP) bepalen. Het Comité richt zich op nationale en internationale kennisuitwisseling, onder meer met andere nationale IHP comités. In november 2015 heeft er bijvoorbeeld een workshop plaatsgevonden met het Duitse en Belgische IHP Comité over het monitoren van de water-gerelateerde Sustainable Development Goals.

Nieuws

Water is an essential resource for mankind and our ecosystems. The UNESCO publication ‘Free Flow’ is a fully illustrated book on water management and cooperation at international, regional, national, municipal and local levels. The authors commentaries draw upon experiences around the world, reflecting how people are changing their interaction with water to improve sustainable development.

De ondergelopen hoofdstraat van Ayutthaya in Thailand tijdens de overstromingen in 2011. (Foto: Dany13)

Van 25 tot 28 september heeft in Amsterdam de ICOMOS-conferentie ‘Protecting Deltas: Heritage Helps!’ plaatsgevonden. De erfgoed- en de watersector hebben elkaar nodig, om toekomstige problemen op het gebied van klimaatverandering het hoofd te bieden.

The publication ‘Green growth and water allocation’ summarizes a 2-day workshop on how to allocate water more adequately for a sustainable world economy

23
sep
Ayutthaya in Thailand, a World Heritage site that was threatened by floodings in 2012. (Foto: UNESCO / S.Chaiyasook)

The Dutch branch of the International Council on Monuments and Sites (ICOMOS) organises the International Conference ‘Protecting Deltas: Heritage Helps!’. The conference aims to raise awareness of the mutual interests of water and heritage management in creating future perspectives for the urbanising deltas of the world.

De driedaagse Grondwaterconsultatie in het The Hague Institute for Global Justice.

Volgend jaar zullen UNESCO, de Wereldbank en de FAO een wereldwijd actieplan voor grondwater governance presenteren op basis van een zojuist afgerond vijfluik van internationale consultaties. De laatste van deze bijeenkomsten vond van 19 tot 21 maart plaats in Den Haag.

Een jongen drinkt water aan een pomp in Guna, Madhya Pradesh in India. (Foto: Anil Gulati)

Op 22 maart is het Wereld Water Dag. Nederland is dit jaar gastheer van de internationale viering en de stad Den Haag zal daarom veel aandacht besteden aan water.

Video

Twitter @unesco_nl/water

Partner organisaties

Waddenacademie
UNESCO-IHE
The Netherlands National Committee IHP-HWRP
IGRAC