(Foto: CC / Sergiu Bacioiu)

Water, grondwater en oceanen

UNESCO stelt zich ten doel duurzame oplossingen te realiseren voor watergerelateerde problemen die veroorzaakt worden door klimaatverandering. De Commissie draagt hieraan bij door met een reeks activiteiten de visie op watervraagstukken te verbreden van vooral techn(olog)isch en natuurwetenschappelijk naar sociaalwetenschappelijk en maatschappelijk perspectief.

Het Nederlands Nationaal IHP-HWRP comité is een platform voor Nederlandse wetenschappers, beleidsmakers en praktijkmensen, die samen de Nederlandse positie ten aanzien van de waterprogramma's van UNESCO (IHP) en de World Meteorological Organisation (HWRP) bepalen. Het Comité richt zich op nationale en internationale kennisuitwisseling, onder meer met andere nationale IHP comités. In november 2015 heeft er bijvoorbeeld een workshop plaatsgevonden met het Duitse en Belgische IHP Comité over het monitoren van de water-gerelateerde Sustainable Development Goals.

Nieuws

The publication ‘Green growth and water allocation’ summarizes a 2-day workshop on how to allocate water more adequately for a sustainable world economy

23
sep
Ayutthaya in Thailand, a World Heritage site that was threatened by floodings in 2012. (Foto: UNESCO / S.Chaiyasook)

The Dutch branch of the International Council on Monuments and Sites (ICOMOS) organises the International Conference ‘Protecting Deltas: Heritage Helps!’. The conference aims to raise awareness of the mutual interests of water and heritage management in creating future perspectives for the urbanising deltas of the world.

De driedaagse Grondwaterconsultatie in het The Hague Institute for Global Justice.

Volgend jaar zullen UNESCO, de Wereldbank en de FAO een wereldwijd actieplan voor grondwater governance presenteren op basis van een zojuist afgerond vijfluik van internationale consultaties. De laatste van deze bijeenkomsten vond van 19 tot 21 maart plaats in Den Haag.

Een jongen drinkt water aan een pomp in Guna, Madhya Pradesh in India. (Foto: Anil Gulati)

Op 22 maart is het Wereld Water Dag. Nederland is dit jaar gastheer van de internationale viering en de stad Den Haag zal daarom veel aandacht besteden aan water.

Bij de Verenigde Naties in New York vindt deze week voor het eerst een reeks evenmenten plaats die gewijd is aan water en rampen. UNESCO organiseert hiervoor meerdere bijeenkomsten. Een ander speerpunt van het bezoek van UNESCO's Directeur-Generaal is de positie van vrouwen.

Tijdens de workshop ‘Water Allocation and Green Growth’ bogen beleidsmakers en wetenschappers zich over de vraag hoe water optimaal ingezet kan worden voor een duurzame wereldeconomie.

Video

Twitter @unesco_nl/water

Partner organisaties

Waddenacademie
UNESCO-IHE
The Netherlands National Committee IHP-HWRP
IGRAC