Geopark De Hondsrug | Foto: Bydrome

Unesco Geoparken

Geoparken zijn gebieden waar geologisch erfgoed en landschappen van internationale waarde op een integrale manier worden beheerd. Daarbij staan behoud, educatie en duurzame ontwikkeling centraal. De geologische geschiedenis, de cultuurhistorie, de hedendaagse cultuur en de natuur bepalen samen de identiteit van het gebied. In een geopark maken inwoners, ondernemers, lokale instellingen en scholen samen dit verhaal zichtbaar. Burgerinitiatief en lokaal draagvlak zijn cruciaal. Hoe meer men over een gebied weet, hoe zorgvuldiger en duurzamer met de omgeving kan worden omgegaan.

Het Nederlands Forum Unesco Global Geoparks (NFUGG) heeft als doel de Nederlandse bijdrage aan Unesco Global Geoparken te coördineren. Dit doet zij door middel van het stellen van een toetsingskader voor de beoordeling van nieuwe aanvragen, het uitvoeren van een eerste screening van de initiatieven op haalbaarheid, het uitbrengen van onafhankelijk advies aan de Nationale Unesco Commissie over nieuwe aanvragen, en het verstrekken van informatie op nationaal niveau over het Unesco geoparkenprogramma en de aanvraagprocedure. 

Uitkomsten

De eerste geoparken zijn opgericht in Europa in 2000. Het Global Geoparks Network  bestaat uit 127 geoparken in 35 landen (stand 2017).

Sinds 2001 ondersteunt Unesco het internationale netwerk van geoparken. In 2015 startte Unesco een nieuw programma het International Geoscience and Geoparks Programme (IGGP), waardoor alle geoparken zich nu ‘Unesco Global Geopark kunnen noemen.    

In Nederland is Geopark de Hondsrug sinds 2013 het eerste en enige Unesco global geopark van Nederland.

Nieuws

Op een symposium in Japan is aan negen gebieden de status van Geopark toegekend. UNESCO ondersteunt het wereldwijde netwerk van geoparken dat onder meer als doel heeft om geologisch erfgoed van internationale betekenis, zeldzaamheid of schoonheid te beschermen.

Alterra, het kennisinstituut voor de groene leefomgeving, heeft recent een quickscan uitgevoerd naar de mogelijke gevolgen van uitbreiding van het aantal geoparken in Nederland.

Hunebed bij Anloo (Foto: CC/Henk-Jan van der Klis)

Eerder dit jaar heeft de Hondsrug in Drenthe, als eerste gebied in Nederland, de status van Geopark gekregen. De Nationale UNESCO Commissie werkt met de Hondsrug samen om een nationaal Geopark-forum op te zetten.

Geopark De Hondsrug (Foto: UNESCO/Andreas Schueller)

De Hondsrug heeft als eerste gebied in Nederland de status van Geopark gekregen. Een Geopark beschermt geologisch erfgoed van internationale betekenis en brengt de daarbij behorende cultuurhistorische geschiedenis onder de aandacht.

  •  

Partner organisaties

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
NBTC Holland Marketing
Geopark De Hondsrug
Geologische Dienst Nederland