UNESCO Chairs en UNITWIN Programma

Het UNESCO Chairs en UNITWIN Programma bevordert internationale wetenschappelijke samenwerking op belangrijke UNESCO’s thema’s als onderwijs, cultuur, en duurzame ontwikkeling. Het programma is opgericht in 1992 en faciliteert onder meer Noord-Zuid samenwerking om de ‘knowledge gap’ tussen het mondiale Noorden en Zuiden te dichten.

Het ‘UNESCO Chairs’-programma is een wetenschapsprogramma van UNESCO, opgezet in 1992. Het programma heeft als doel internationale samenwerking in de wetenschap te bevorderen via het opzetten van een netwerk van UNESCO-leerstoelen, de zogenoemde ‘UNESCO chairs’, en via netwerken van universiteiten (UNITWIN-netwerken). De chairs wisselen wereldwijd kennis uit en stimuleren onderzoek en trainingen in de voor UNESCO relevante werkvelden.

Uitkomsten

Het ‘UNESCO Chair’-programma bestaat sinds 1992. Er zijn 667 UNESCO leerstoelen en 45 UNITWIN netwerken in 115 verschillende landen (stand 2017).

Nederland kent 6 UNESCO-leerstoelen, die de thema’s onderwijs, ICT, duurzaamheid, mensenrechten, armoede en ‘governance’ raken en verbinden.

In een serie gastcolleges presenteren de Nederlandse UNESCO leerstoelhouders hun werkterrein en onderzoek. Deze online UNESCO Masterclasses zijn beschikbaar via youtube.

Nieuws

21
okt

UNESCO-leerstoelhouder Fons Coomans zal in de vierde aflevering van de online masterclass serie over UNESCO en de Duurzame Ontwikkelingsdoelen ingaan op armoede. Wat houdt een mensenrechtenbenadering bij de aanpak van armoede in en in hoeverre geven de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN van zo'n benadering blijk?

Als eerste Nederlandse hbo-onderwijsinstelling heeft Fontys een UNESCO-leerstoel toegekend gekregen voor Open Educational Resources. Leerstoelhouder is lector Robert Schuwer. 

30
sep

UNESCO-leerstoelhouder Roel in't Veld zal in de derde aflevering van de online masterclass serie over UNESCO en de Duurzame Ontwikkelingsdoelen ingaan op de kansen en uitdagingen voor duurzame ontwikkeling in een tijd van toenemende burgerparticipatie in maatschappelijke besluitvorming.

1
jul

Waarom en onder welke voorwaarden handelen mensen wel of niet duurzaam? Welke competenties komen daarbij van pas, en kun je die ontwikkelen? In de tweede masterclass over UNESCO en de Duurzame Ontwikkelingsdoelen zal Paquita Pérez Salgado, UNESCO-leerstoelhouder aan de Open Universiteit, ingaan op dit soort vragen.

UNESCO kijkt verder dan werelderfgoed alleen. Als u wilt weten wat de organisatie nog meer doet en hoe dat zich verhoudt tot de nieuwe Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN, volg dan de gratis masterclass-serie over het beleid en de praktijk van UNESCO.

video still youtube Prof. Dr. Ir. Arjen Wals

Op 17 december heeft aan de Universiteit van Wageningen de inauguratie plaatsgevonden van Prof. Dr. Ir. Arjen Wals tot hoogleraar ‘Transformative Learning for Socio-Ecological Sustainability’. De leerstoel is een UNESCO-leerstoel. 

Video

Bekijk de zes masterclasses over UNESCO en de Duurzame Ontwikkelingsdoelen

Twitter unesco chair

Partner organisaties

Wageningen University
Tilburg University
Open Universiteit
Maastricht University
Fontys Hogeschool ICT