UNESCO Biosfeergebieden

Het ‘Mens en Biosfeer’-programma (MAB) van UNESCO ontwikkelt nieuwe wetenschappelijke kennis voor een evenwichtige relatie tussen de mens en zijn natuurlijke leefomgeving. MAB wordt ondersteund door een netwerk van biosfeeregio’s – 669 gebieden in 120 landen (stand 2016) – UNESCO's proeftuinen voor duurzame ontwikkeling. Natuurwetenschappen, sociale wetenschappen, onderwijs en economie vinden elkaar in het programma. Nederland telt één UNESCO biosfeergebied: de Waddenzee.

UNESCO biosfeergebieden zijn regio’s waarin de relatie tussen de mens en zijn omgeving centraal staat. Het wereldwijde netwerk van UNESCO biosfeergebieden is de kern van het wetenschappelijke programma ‘Man and the Biosphere’ dat UNESCO in 1971 introduceerde. Het was in die tijd het eerste wereldwijde, intergouvernementele initiatief voor milieubescherming en natuurbehoud op lokaal en regionaal niveau.

Uitkomsten

‘Man and the Biosphere’ is een wetenschapsprogramma van UNESCO dat bestaat sinds 1971. Vanuit wetenschappelijke inzichten wordt gewerkt aan een evenwichtige relatie tussen mens en omgeving in gebieden die een belangrijke ecologische waarde hebben.

Het huidige netwerk telt 660 biosfeergebieden in 120 landen.

Nederland kent één UNESCO biosfeergebied, de Waddenzee. Deze status is toegekend in 1986. Daarnaast verkennen enkele regio’s in Nederland momenteel de mogelijkheden om biosfeergebied te worden. 

Nieuws

INTERVIEW — Marja Spierenburg is sinds 2016 lid van de Internationale Adviesraad behorend bij het Mens en Biosfeer-programma van UNESCO. “De Mens en Biosfeer-benadering laat natuurbescherming en duurzame regionale ontwikkeling hand in hand gaan”.

De Internationale Coördinerende Raad van UNESCO's Mens en Biosfeerprogramma (MAB) heeft eind vorige week 20 sites toegevoegd aan het netwerk van biosfeergebieden. Wereldwijd zijn er nu 669 MAB-regio's in 120 landen.

24
sep

Van 24 tot 26 september vindt het Springtij Forum 2015 plaats. Jaarlijks komen 400 beslissers uit het bedrijfsleven, wetenschappers, NGO’s, overheden, consumenten en burgers bij elkaar om samen de laatste inzichten en initiatieven op het gebied van klimaat, grondstoffen, landbouw, natuur en economie te delen.

© UNESCO/Yamanashi Prefecture Minami-Alps, Peach blossoms and Houou Sanzan (Japan).

De Internationale Coördinerende Raad van UNESCO's Mens en Biosfeerprogramma (MAB) heeft dertien nieuwe gebieden toegevoegd aan het netwerk van biosfeerregio's. Wereldwijd zijn er nu 631 van deze sites in 119 landen.

On January the 30th, the Netherlands National Commission for UNESCO organised a workshop on UNESCO's Man and Biosphere Programme. Representatives of Dutch nature areas, NGOs, relevant institutions and ministries exchanged information with international experts on the merits of the programme. A Report.

30
jan
De Vänern-archipel in Zweden is een UNESCO Biosfeer-reservaat (Foto: CC/sebilden)

Op 30 januari 2014 organiseert de Nationale UNESCO Commissie een workshop over biosfeerreservaten, een van de boegbeeldprogramma's van UNESCO. In een biosfeerreservaat onderzoekt en stimuleert men innovatieve methoden om natuurbescherming te verzoenen met sociale en economische ontwikkeling.

Video

Uitleg over UNESCO's Mens- en biosfeerprogramma.

Twitter #biosphere

Partner organisaties

Waddenacademie
Ministerie van Economische Zaken