UNESCO Biosfeergebieden

Het ‘Mens en Biosfeer’-programma (MAB) van UNESCO ontwikkelt nieuwe wetenschappelijke kennis voor een evenwichtige relatie tussen de mens en zijn natuurlijke leefomgeving. MAB wordt ondersteund door een netwerk van biosfeeregio’s – 669 gebieden in 120 landen (stand 2016) – Unesco's proeftuinen voor duurzame ontwikkeling. Natuurwetenschappen, sociale wetenschappen, onderwijs en economie vinden elkaar in het programma. Nederland telt één Unesco biosfeergebied: de Maasheggen, ingeschreven in 2018.

UNESCO biosfeergebieden zijn regio’s waarin de relatie tussen de mens en zijn omgeving centraal staat. Het wereldwijde netwerk van UNESCO biosfeergebieden is de kern van het wetenschappelijke programma ‘Man and the Biosphere’ dat UNESCO in 1971 introduceerde. Het was in die tijd het eerste wereldwijde, intergouvernementele initiatief voor milieubescherming en natuurbehoud op lokaal en regionaal niveau.

Uitkomsten

‘Man and the Biosphere’ is een wetenschapsprogramma van UNESCO dat bestaat sinds 1971. Vanuit wetenschappelijke inzichten wordt gewerkt aan een evenwichtige relatie tussen mens en omgeving in gebieden die een belangrijke ecologische waarde hebben.

Het huidige netwerk telt 660 biosfeergebieden in 120 landen.

Nederland kent één Unesco biosfeergebied, de Maasheggen. Deze status is toegekend in 2018. Daarnaast verkennen enkele regio’s in Nederland momenteel de mogelijkheden om biosfeergebied te worden. 

Nieuws

Op 25 juli heeft Unesco de biosfeerstatus verleend aan het Nederlandse gebied de Maasheggen. Het is een speciale erkenning voor dit eeuwenoude cultuurlandschap in de noordelijke Maasvallei.

Het hoogste bestuursorgaan van het Mens- en Biosfeerprogramma van Unesco heeft op 25 juli de biosfeerstatus van de Waddenzee opgeheven. Dat gebeurde op verzoek van Nederland. Met deze beslissing komt na 32 jaar een einde aan de Waddenzee als biosfeer.

Begin oktober heeft het gebied de Maasheggen een aanvraag ingediend bij Unesco om erkend te worden als biosfeergebied. Het is voor het eerst sinds 1985 dat een Nederlands gebied deze status aanvraagt. Momenteel kent ons land één biosfeergebied, de Waddenzee. 

Van 18 tot 23 september heeft in Italië het youth forum plaatsgevonden van het Unesco Mens- en Biosfeer programma. Meer dan 300 jongeren vertegenwoordigden hun biosfeergebieden en wisselden ideeën uit. Namens Nederland was Martijn Visser, jongerenvertegenwoordiger duurzame ontwikkeling, aanwezig.

INTERVIEW — Marja Spierenburg is sinds 2016 lid van de Internationale Adviesraad behorend bij het Mens en Biosfeer-programma van UNESCO. “De Mens en Biosfeer-benadering laat natuurbescherming en duurzame regionale ontwikkeling hand in hand gaan”.

De Internationale Coördinerende Raad van UNESCO's Mens en Biosfeerprogramma (MAB) heeft eind vorige week 20 sites toegevoegd aan het netwerk van biosfeergebieden. Wereldwijd zijn er nu 669 MAB-regio's in 120 landen.

Video

Uitleg over UNESCO's Mens- en biosfeerprogramma.

Twitter #biosphere

Partner organisaties

Waddenacademie
Ministerie van Economische Zaken