Wetenschap

Om mondiale problemen aan te pakken is wetenschappelijke samenwerking van groot belang. Unesco stimuleert een gezamenlijke aanpak van onderwerpen als klimaatverandering, ethiek, armoede en natuurrampen. Als enige organisatie binnen de VN met een mandaat voor wetenschap stimuleert zij wetenschappelijke samenwerking over de grenzen van disciplines en landen heen.

Nieuws

Op 14 november zijn in Haarlem de Nederlandse ‘For Women In Science’-beurzen 2018 uitgereikt aan topwetenschappers Liesbeth van Vliet (Nivel) en Aimee Van Wynsberghe (TU Delft).

Afgelopen week nam in Parijs de Uitvoerende Raad van Unesco het besluit om 14 maart uit te roepen tot Internationale Dag van de Wiskunde. Onder wiskundigen stond 14 maart al langer bekend als ‘pi-dag’ (π-dag), omdat in de Noord-Amerikaanse schrijfwijze 14 maart wordt weergegeven als 3/14, gelijk de driecijferige benadering voor π (3,14).

Het Nederlandse comité van Unesco’s zoetwaterprogramma IHP organiseert een tweede youth challenge, deze keer in de vorm van een ‘datathon’. De bedoeling is om met innovatieve ideeën te komen die helpen de voortgang te meten bij de Sustainable Development Goals die over water gaan. 

Op 2 oktober is de nieuwe Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit gepresenteerd. Voor het eerst is daarin een verwijzing opgenomen naar de Unesco Aanbeveling voor Wetenschap en Wetenschappelijk Onderzoekers, die uitkwam in herziene vorm in 2017.

Het Internationale Hydrologische Programma van Unesco heeft deze zomer een door Nederland ingediende resolutie aangenomen die steun verleent aan een mondiaal netwerk van watermusea. Het netwerk draagt bij aan voorlichting en educatie op het gebied van water en duurzaamheid wereldwijd.

Op 25 juli heeft Unesco de biosfeerstatus verleend aan het Nederlandse gebied de Maasheggen. Het is een speciale erkenning voor dit eeuwenoude cultuurlandschap in de noordelijke Maasvallei.