Waaruit bestaat het ‘For women in science’-programma?

Het L'Oréal-UNESCO ‘For women in science’-programma is opgebouwd uit drie onderdelen: het Nationale/Regionale Beurzenprogramma, het International Rising Talents Programme en de Awards. Alle worden jaarlijks toegekend.

Het Nederlandse Beurzenprogramma

De Nationale UNESCO Commissie en L’Oréal Nederland introduceerden in maart 2012 het nationale ‘For women in science’-beurzenprogramma in partnerschap met het Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS) en met ondersteuning van het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH).

Jaarlijks worden twee Nederlandse beurzen van maximaal €25.000 toegekend aan vrouwelijke wetenschappers, die onderzoek verrichten in life sciences in brede zin. De beurzen worden toegewezen in de periode tot acht jaar na de promotie. Ze zijn bestemd voor een residentieel verblijf bij het NIAS in Amsterdam en stellen vrouwen in staat wetenschappelijke artikelen of een onderzoeksvoorstel te schrijven, noodzakelijk voor hun carrièreontwikkeling. Het ‘For Women in Science’-programma beoogt op deze manier vrouwen vooruit te helpen in hun wetenschappelijke loopbaan en daarmee op termijn bij te dragen aan de toename van het aantal vrouwelijke hoogleraren in Nederland. 

In 2015 ontvingen Femke Nijboer en Doris van Halem de Nederlandse beurs. Femke Nijboer heeft een benadering ontwikkeld om innovatie van de interactie tussen het brein en computers te stimuleren. Dit is van belang voor mensen met locked-in syndroom of een vergevorderde spierziekte die niet op gebruikelijke manieren kunnen communiceren. Doris van Halem wil met haar onderzoek naar drinkwatervoorziening in arme landen het potentieel bestuderen van metalen nanodeeltjes die kunnen helpen om virussen en arsenicum in water op effectieve wijze te verwijderen.

Op de website www.forwomeninscience.nl is meer informatie over het programma beschikbaar evenals het reglement en het aanvraagformulier. De aanvraag moet worden ingediend bij de Nationale UNESCO Commissie. 

International Rising Talents Programme

Dit programma, dat in 2014 werd gelanceerd als opvolger van het ‘International Fellowships’ programma, is bedoeld om jaarlijks de beste For Women In Science fellows wereldwijd te erkennen. De International Rising Talent Fellows worden gekozen uit de winnaars van de nationale en regionale beurzenprogramma's en ontvangen een onderzoeksbeurs van €15.000. Jaarlijks worden vijftien fellows onderscheiden, drie per continent.

For Women In Science Awards

Daarnaast worden jaarlijks vijf ‘For Women In Science’-Awards toegekend aan vrouwelijke wetenschappers die leidend zijn in hun vakgebied en excellent wetenschappelijk onderzoek doen. Elke laureaat krijgt als onderdeel van de prijs een bedrag van US $100.000.

Het programma is zo opgezet dat de prijzen en beurzen in geografisch opzicht evenredig zijn verdeeld in de wereld en houdt zo rekening met het feit dat vrouwen onder sterk variërende omstandigheden hun wetenschappelijk werk uitvoeren. 
Sinds de start van het programma 17 jaar geleden hebben meer dan 2250 vrouwen uit 110 landen profijt gehad van dit initiatief. Voor meer informatie over dit internationale samenwerkingsverband, de beurzen en de awards bezoekt u de internationale ‘For Women in Science’-website

 

Professor Rajaâ Cherkaoui El Moursli uit Marokko | Foto: UNESCO/Brigitte Lacombe)

Vrouwen zijn sterk ondervertegenwoordigd in de wetenschap. Wereldwijd is slechts 30% van de wetenschappelijk onderzoekers vrouw. Unesco streeft naar gelijke kansen voor vrouwen en mannen wat betreft toegang tot en deelname aan de wetenschap. Om die reden is in 1998 een wereldwijde samenwerking tot stand gekomen tussen cosmeticaconcern L’Oréal en Unesco. Onder het motto The world needs science and science needs women kent het programma prijzen toe aan excellente vrouwelijke wetenschappers en verleent het beurzen aan jonge vrouwelijke onderzoekers. 

Uitkomsten

Sinds 1998 hebben meer dan 3000 vrouwelijke wetenschappers uit 117 landen een award of beurs gekregen. Drie winnaars hebben inmiddels een Nobelprijs gewonnen. Elk jaar worden wereldwijd aan 275 getalenteerde jonge vrouwelijke onderzoekers beurzen toegekend om veelbelovend onderzoek te kunnen voortzetten. In Nederland hebben sinds 2007 16 vrouwen een beurs ontvangen.

Meer berichten