Unesco

Unesco, de VN-organisatie voor onderwijs, wetenschap, cultuur en communicatie, bestrijdt armoede, bevordert duurzame ontwikkeling en stimuleert interculturele dialoog. Op deze manier bouwt ze aan de noodzakelijke randvoorwaarden voor vrede.

Nieuws

Ter gelegenheid van de zeventigste verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens,  staat ook Unesco's kwartaalblad Courier in het teken van de mensenrechten. 

In de maanden november en december staat het werk van de Unesco Commissie in het teken van het thema ‘mensenrechten’. De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens bestaat 70 jaar. 

Het Nederlands comité van Unesco’s zoetwaterprogramma IHP (Intergovernmental Hydrological Programme) zoekt een nieuwe secretaris. De functie is ondergebracht bij IHE-Delft Institute for Water Education.

OPINIE – In haar column schrijft Andrée van Es over een recent bezoek aan de Chineze stad Shenzhen. “De kranten staan vol van de enorme economische sprongen die het grote, oude land maakt, [..] maar toch knaagt er iets bij me”.

Van 14 november tot 11 december 2018 zal in de Utrechtse Domkerk een tentoonstelling te zien zijn met hedendaagse visies op het mensenrecht Vrijheid van Meningsuiting.

OPINIE – In haar column schrijft Andrée van Es over een belangrijk mensenrecht: het recht om je te informeren. “Het vraagt nogal wat, om je recht op informatie te gebruiken. Is de tegenhanger immers niet de plicht je behoorlijk te informeren, iedere dag weer?”