Communicatie & Informatie

Met het ‘Communicatie en Informatie’-programma probeert UNESCO kennisgemeenschappen op te bouwen, toegang tot informatie te verzekeren, ICT als middel tot ontwikkeling te stimuleren en de persvrijheid te bevorderen.

Nieuws

In de maanden november en december staat het werk van de Unesco Commissie in het teken van het thema ‘mensenrechten’. De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens bestaat 70 jaar. 

Frits Bussemaker, voorzitter van het Institute for Accountability in the Digital Age, sprak tijdens een congres in Sri Lanka over wie verantwoordelijk is voor betrouwbare informatie.

OPINIE – In haar column schrijft Andrée van Es over een belangrijk mensenrecht: het recht om je te informeren. “Het vraagt nogal wat, om je recht op informatie te gebruiken. Is de tegenhanger immers niet de plicht je behoorlijk te informeren, iedere dag weer?”

Erfgoed kent geen landsgrenzen. Integendeel, het is vaak een weerspiegeling van de ontmoeting tussen groepen. Dat geldt zeker voor erfgoed dat stamt uit de koloniale periode. Toch spreekt het niet vanzelf dat dat ‘gedeelde’ erfgoed door verschillende groepen ook als ‘eigen’ wordt ervaren.

Het Nederlandse Memory of the World Comité heeft een nieuwe voorzitter. Martin Berendse, directeur van de Openbare Bibliotheek van Amsterdam, neemt de hamer over van Reinier Salverda, die na vijf jaar afscheid neemt. 

OPINIE – In haar column schrijft Andrée van Es over de woelige wereld om ons heen waar nieuwsmanipulatie en propaganda aan de orde van de dag zijn.