Borobudur

Cultuur

Cultuur is het bekendste onderdeel uit het mandaat van UNESCO. De conventies over werelderfgoed, immaterieel erfgoed en gewapend conflict en illegale handel zijn bekend en invloedrijk. UNESCO zet zich in voor het beschermen van cultuur en ze bevordert culturele diversiteit. Dat doet de organisatie door middel van de conventies, maar bijvoorbeeld ook door haar optreden tijdens conflicten en rampen.

Nieuws

Op 7 november heeft in de van Nellefabriek in Rotterdam de eerste Unesco Werelderfgoed Bestuurdersdag plaatsgevonden. Deze bijeenkomst, met als ondertitel de Wederkerigheid van Werelderfgoed, werd georganiseerd voor alle bestuurders betrokken bij het beheer van Werelderfgoed in Nederland.

Deze maand heeft de Uitvoerende Raad van Unesco in Parijs een resolutie aangenomen om 18 november uit te roepen tot Internationale Dag van Islamitische Kunst.

OPINIE – Diversiteit wordt niet langer uitzondering maar regel, schrijven de directeuren van de zes Rijkscultuurfondsen en de Nederlandse Unesco Commissie. “Een inclusieve cultuursector, diversiteit van makers en publiek en pluriformiteit van uitingen hebben topprioriteit in de periode die voor ons ligt”.

20
sep

Op donderdag 20 september 2018 organiseert  DutchCulture een expertmeeting over het thema ‘beladen erfgoed’, gevolgd door een netwerkborrel. De Nederlandse Unesco Commissie zal twee sessies leiden over een aanpak voor de omgang met omstreden erfgoed. 

28
aug

Op 28 augustus organiseert de Nederlandse Unesco Commissie in samenwerking met Stadsarchief Breda een informatieve middag over preventieve conservering en het beredderen van documentair erfgoed.

Vorige week is de internationale training Eerste Hulp voor Cultureel Erfgoed in Nood van start gegaan.