Wetenschap

Om mondiale problemen aan te pakken is wetenschappelijke samenwerking van groot belang. Unesco stimuleert een gezamenlijke aanpak van onderwerpen als klimaatverandering, ethiek, armoede en natuurrampen. Als enige organisatie binnen de VN met een mandaat voor wetenschap stimuleert zij wetenschappelijke samenwerking over de grenzen van disciplines en landen heen.

Nieuws

Onlangs heeft Unesco een publicatie uitgebracht die terugblikt op de bijdrage van Unesco-leerstoelen op het ‘decennium voor leren voor duurzame ontwikkeling (2005-2015)’. Twee Nederlandse Unesco-leerstoelhouders schreven mee aan de publicatie. 

Het aantal vrouwelijke hoogleraren is in het afgelopen jaar toegenomen met 1,2%. Bijna 1 op de 5 hoogleraren is vrouw (19,3%). Dat blijkt uit cijfers van het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren dat jaarlijks een monitor publiceert.

Op 9 november heeft Unesco de ‘Recommendation on Science and Scientific Researchers’ aangenomen. De aanbeveling benadrukt het belang van academische vrijheid, mensenrechten, gelijke kansen en verbetering van de positie van ondervertegenwoordigde groepen, en de rol van wetenschap voor beleidsvorming en duurzame ontwikkeling.

10
nov

Hoe ziet onze toekomst eruit als robots en kunstmatige intelligentie een steeds grotere rol gaan spelen? Blijft de mens de baas? En wat zijn de ethische uitdagingen?  Op 10 november organiseert de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging bij Unesco een side event tijdens de Algemene Conferentie in Parijs, waar drie vooraanstaande filosofen deze vragen zullen behandelen. 

Het Nederlands Forum Unesco Global Geoparks heeft een stappenplan ontwikkeld dat schematisch weergeeft hoe in Nederland een gebied de aanvraagprocedure voor status van Unesco Global Geopark doorloopt.

Begin oktober heeft het gebied de Maasheggen een aanvraag ingediend bij Unesco om erkend te worden als biosfeergebied. Het is voor het eerst sinds 1985 dat een Nederlands gebied deze status aanvraagt. Momenteel kent ons land één biosfeergebied, de Waddenzee.