In 2018 zette de Commissie zich in om de nieuwe Unesco-wetenschapsaanbeveling onder de aandacht te brengen van het Nederlandse wetenschapsveld.

Unesco-wetenschapsaanbeveling

De Commissie voerde hiertoe gesprekken met onder meer KNAW, VSNU, NWO en het Rathenau Instituut. De aanbeveling is uiteindelijk als referentie opgenomen in de herziene Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit (juni 2018).

Ook werkte de Commissie aan het ontwikkelen van internationale communicatiematerialen over de aanbeveling in samenwerking met de Canadese Unesco Commissie en het Unesco Secretariaat in Parijs. Zo kwam een aantrekkelijk vormgegeven brochure uit met de samenvattende tekst van de Aanbeveling. Deze is gedeeld met alle Unesco commissies wereldwijd, en in verschillende talen vertaald.