De Commissie diende in 2018 twee succesvolle aanvragen in voor het Unesco-Leerstoelenprogramma: een chair ‘Human Rights Education in Higher Education’ aan de Universiteit Utrecht en de chair ‘Futures Literacy’ aan de Hanze Hogeschool.

Unesco-leerstoelenprogramma

De vierjarige termijn van de Unesco leerstoel ‘Governance & Sustainability’ van Tilburg University (leerstoelhouder prof. dr. Roel in ’t Veld) is voltooid. Deze leerstoel is niet verlengd. De Open Universiteit diende een voorstel in voor verlenging van de leerstoel ‘Knowledge Transfer, ICT en Sustainability’ van prof. dr. Paquita Pérez Salgado.

Commissielid Sarah-Jane Koulen trad toe tot het College van Toezicht van de Unesco Chair Human Rights and Peace van Maastricht University. Ook voor deze leerstoel zal een aanvraag worden ingediend om deze te verlengen.