Nederland telde tot voor kort één Unesco biosfeergebied, de Waddenzee. In de zomer van 2018 werd deze status op verzoek van minister Schouten door Unesco ingetrokken, maar werd een ander gebied, de Maasheggen, juist de Unesco Biosfeerstatus verleend. Een tweede gebied, Kempen~Broek, is gestart met het ontwikkelen van een aanvraag voor de status.

Biosfeergebieden

Aangezien de Commissie voor de komende jaren verwacht dat nog meer gebieden interesse zullen tonen in het verwerven van de biosfeerstatus onderzocht ze in 2018 het draagvlak voor het programma en verrichte ze een verkennende studie naar de wenselijkheid en haalbaarheid van een nationaal MAB-comité. Het hieruit voortvloeiende advies stelt dat het wenselijk is dat er bij meerdere MAB-gebieden in Nederland een apart nationaal coördinatiepunt moet komen voor het programma.

Diverse partijen hebben belangstelling om dit coördinaat op zich te nemen. Een beslissing hierover valt in 2019.

Image
Luchtfoto van het Maasheggengebied. (Foto: Aeropicture)
Luchtfoto van het Maasheggengebied. (Foto: Aeropicture)