Doordat er binnen de NJR geen Unesco Jongerenvertegenwoordigers meer werden benoemd, besloot de Commissie, in goed overleg met het ministerie van OCW, zelf een Unesco Jongerencommissie in te stellen. De jongeren geven gastlessen op scholen, verzamelen input van jongeren op voor Unesco relevante terreinen en zijn via een adviserend lidmaatschap van de voorzitter permanent vertegenwoordigd in de Unesco Commissie.

Unesco Jongerencommissie

De werving voor de eerste Unesco-jongerencommissie leverde dertig reacties op. Leerlingen en studenten van diverse achtergronden (schooltype, geslacht, woonplaats, etnische diversiteit) reageerden op de oproep. Tien mensen werden geselecteerd. De jongerencommissie was betrokken bij de Unesco-scholendag, bij het jaarlijkse debat en bij de Mensenrechtententoonstelling.

Image
De Unesco Jongerencommissie 2018/2019. (Foto: Jan Berkvens)
De Unesco Jongerencommissie 2018/2019. (Foto: Jan Berkvens)