Samenstelling 2018

Andrée van Es - voorzitter; voormalig wethouder in Amsterdam, voormalig Directeur-Generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties bij het ministerie van Binnenlandse Zaken
John Marks - vicevoorzitter; internationaal adviseur wetenschaps- en onderzoekbeleid
Jan van den Akker - voormalig directeur van het Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling (SLO)
Dirk van Delft - directeur Museum Boerhaave, Leiden
Corinne Hofman - hoogleraar Archeologie van het Caribisch gebied, Universiteit Leiden
Charlotte Huygens - expert Arabische kunstgeschiedenis, tentoonstellingsmaker en publicist over de islamitische wereld
Sarah-Jane Koulen - promovendus sociaal-culturele antropologie aan Princeton University (vanaf 1 maart 2018)
Fouad Laroui - schrijver en universitair docent 'Epistemologie' en 'Franse letterkunde', Universiteit van Amsterdam (tot 1 juli 2018)
Melanie Peters - directeur van het Rathenau Instituut (vanaf 1 maart 2018)
Peter-Paul Verbeek - hoogleraar Filosofie van Mens en Techniek en wetenschappelijk co-directeur van het DesignLab van de Universiteit Twente
Yvonne Zonderop - auteur, moderator en bestuurder. Had onder meer zitting in de hoofdredactie van de Volkskrant

Marielies Schelhaas - algemeen secretaris

Adviserende leden:
Karin Dekker -
 hoofd Mondiale Zaken, Directie Internationaal Beleid, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Dorine van Norren - plv. adviserend lid namens het Ministerie van OCW
Lionel Veer - ambassadeur, permanent vertegenwoordiger van het Koninkrijk der Nederlanden bij Unesco (tot september 2018)
Hans Wesseling - ambassadeur, permanent vertegenwoordiger van het Koninkrijk der Nederlanden bij Unesco (vanaf september 2018)

Bureau

In 2018 werkte de volgende medewerkers voor het bureau:

Marielies Schelhaas - hoofd van het bureau;
Karin Boelens - Stagiaire Mens- en Biosfeerprogramma;
Marike Bontenbal - Beleidsadviseur Wetenschap en Innovatie;
Marieke Brugman - Beleidsadviseur Onderwijs en Cultuur;
Martijn van Eck - Communicatieadviseur;
Guus Halewijn - Stagiaire ondersteuning First Aid Course 2018;
Ankie Petersen - Projectmedewerker Onderwijs en Cultuur (interim);
Koosje Spitz - Beleidsadviseur Cultuur en Erfgoed;
Vincent Wintermans - Beleidsadviseur Informatie en Cultuur.