In 2018 kwam de internationale training First Aid to Cultural Heritage in Times of Crisis (FAC) opnieuw naar Nederland. Hoofdorganisator was het Prins Claus Fonds. De Unesco Commissie trad – anders dan in 2015 – onder meer op als partner en adviseur.

First Aid to Cultural Heritage

Internationale partners waren het Smithsonian Institution uit Washington en ICCROM uit Rome. Omdat de training deze keer in Brabant plaatsvond was samenwerking gezocht met lokale partners: onder meer Erfgoed Brabant, de Provincie Brabant, en Fonds Brabant C. De training bood een waardevol momentum om ook aandacht te vragen voor cultural emergency response in het Koninkrijk der Nederlanden.

Image
Eindsimulatie van de training 'First Aid to Heritage in Times of Crisis'. (Foto: Maarten van Haaff)
Eindsimulatie van de training 'First Aid to Cultural Heritage in Times of Crisis'. (Foto: Maarten van Haaff)

Naast de reguliere training van drie weken vond een Leaderschip module plaats van een week, toegankelijk voor alumni van de training, die daarmee meer handvatten kregen aangereikt voor het organiseren van spin-off trainingen en workshops. De Commissie doet onderzoek naar de mogelijkheden van een First Aid Course voor de Cariben, samen met Blue Shield Nederland.

De Commissie organiseerde in de periode van de First Aid Course twee bijeenkomsten in Brabant over cultuur in crisissituaties. In het Chassé theater in Breda vond de vertoning plaats van de documentaire The Destruction of Memory over de moedwillige vernietiging van cultureel erfgoed in oorlogssituaties. De film werd gevolgd door een discussie tussen het publiek en experts. De tweede bijeenkomst ging over de bescherming van archieven in crisissituaties en was gericht op archiefmedewerkers in Brabant.