Als ergens een humanitaire crisis plaatsvindt krijgt noodhulp in de vorm van voedsel, onderdak en gezondheidszorg alle aandacht. Noodhulp voor cultureel erfgoed staat niet op de prioriteitenlijst. Dit was ook het geval na de orkanen Irma en Maria, die een spoor van vernieling trokken door het Caribische gebied.

Erfgoed na Irma

De behoefte aan culturele noodhulp was er, maar de organisatie ontbrak. Dit bleek uit de discussieavond ‘Erfgoed na Irma’ die de Unesco Commissie samen met de Faculteit Archeologie (NEXUS1492 project) van de Universiteit Leiden in Den Haag organiseerde.

Zo’n 70 erfgoedspecialisten, beleidsmedewerkers en academici uit Nederland en verschillende Caribische gebieden, waaronder Sint Maarten, St. Eustatius, en Puerto Rico spraken zich over de kwestie uit. Een van de sprekers was Rita Tijen Fooh, voorzitter van de Caribische tak van de International Council on Archives. Zij nam het initiatief om in de zomer samen met Unesco Kingston, de Rijksdienst voor Caribisch Nederland en de overheid van Sint Maarten de ‘Working Conference on Regional Approaches on Disaster Recovery and Heritage Preservation’ te organiseren. De Commissie adviseerde bij de fondsenwerving en organisatie hiervan. Tijdens de conferentie werd het Caribbean Heritage Emergency Network gelanceerd.

Image
Veel schade op Sint Maarten door orkaan Irma (september 2017). (Foto: Wikimedia Commons | Ministerie van Defensie)
Veel schade op Sint Maarten door orkaan Irma (september 2017). (Foto: Wikimedia Commons | Ministerie van Defensie)