Begin 2018 organiseerde het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland (KIEN) de conferentie Urban Cultures, Superdiversity and Intangible Heritage, waar de Commissie bij betrokken was.

Immaterieel erfgoed

Doel was het uitwisselen van wetenschappelijke maar ook praktische voorbeelden van culturele diversiteit in de stad. Tim Curtis, secretaris van de Conventie ter Bescherming van het Immaterieel Erfgoed, bij Unesco, was aanwezig.

De Commissie is zowel vertegenwoordigd in de Adviesraad van het KIEN als in de Toetsingscommissie.

Tijdens de lidstatenbijeenkomst van de conventie in juni werd Nederland in het comité gekozen dat bij het immaterieel erfgoedverdrag hoort. De Commissie was betrokken bij de voorbereidingen voor de vergadering van het comité in Mauritius in november. De Commissie vroeg onder meer aandacht voor de politisering die ook bij dit Unesco-verdrag optreedt.