Op eigen initiatief sprak de Commissie dit jaar met de zes rijkscultuurfondsen (Mondriaanfonds, Filmfonds, Stimuleringsfonds creatieve industrie, Fonds voor cultuurparticipatie, Nederlands Letterenfonds en het Fonds Podiumkunsten).

Diversiteit van cultuuruitingen

Centraal in de gesprekken stonden het nieuwe kunstenplan en daarnaast de bevordering van diversiteit en pluriformiteit van cultuuruitingen. Naar aanleiding van deze rondgang vond in mei een bijeenkomst met alle fondsdirecteuren plaats om te inventariseren of er niet-vrijblijvende afspraken konden worden gemaakt. Dat leidde in augustus tot de publicatie van een artikel in NRC Handelsblad waarin de fondsen en de Commissie zich committeren aan het vergroten en versterken van diversiteit en pluriformiteit. Niet alleen bij het beoordelen van aanvragen, maar ook in de opbouw van de eigen organisatie en die van adviseursnetwerken. Op het stuk kwamen vele vooral positieve reacties binnen.

Image
Foto toont diversiteit aan de hand van acht verschillende koffievarianten van zwarte koffie naar koffie met veel melk.
(Foto: Unsplash.com | Nathan Dumlao)