In 2018 is het rapport van de Commissie ‘Betwist Erfgoed: nieuw beleid voor een meerstemmige samenleving’ op verschillende momenten en podia onder de aandacht gebracht.

Betwist Erfgoed

Mede naar aanleiding van deze publicatie werd de Commissie uitgenodigd om in het najaar van 2018 partner te zijn in een conferentie over beladen erfgoed. Organisator DutchCulture belegde de bijeenkomst in het kader van het Europese Erfgoedjaar. De Commissie gaf er twee workshops. Om te bepalen hoe de programmalijn Betwist Erfgoed komende jaren kan worden voortgezet, is eind 2018 een verkenning uitgevoerd.