De Commissie voerde in 2018 gesprekken over de meerwaarde die ze kan leveren in het 'Open Science'-dossier. Deze exercitie leidde tot een samenwerking met het ministerie van OCW om een side event te organiseren tijdens de Uitvoerende Raad van Unesco in april 2019.

Open Science

Die bijeenkomst zal draaien rondom het Nederlandse Plan Open Science. Het ‘mensenrechtenaspect’ van Open Science, en de mondiale dimensie van het probleem van toegankelijke kennis zijn voor de Commissie hierbij de uitgangspunten.