Unesco wees bij de oprichting van de organisatie in 1945 al op het belang van toegang tot kennis en informatie voor het versterken van vrede. Dat uit zich in zeer verschillende onderwerpen zoals het Memory of the World Programma, dat documentair erfgoed wil beschermen en ontsluiten. In open science, dat wetenschappelijke kennis toegankelijker wil maken. En in het beschermen van journalisten, die een even cruciale als risicovolle rol vervullen in de overdracht van informatie en kennis.

Communicatie & Informatie