De NCTV raad aan om nauw samen te werken met naburige ondernemers of organisaties. U kunt hierbij denken aan het instellen van een gezamenlijk aanspreek/coördinatiepunt voor veiligheid en het structureel spreken van politie en/of gemeente over het thema veiligheid. Bepaal ook welke vorm van communicatie het beste past, bijvoorbeeld door afgesloten groepsgesprekken te creëren waarin belangrijke informatie m.b.t. veiligheid worden gedeeld.

Stap 4. Werk samen met buren

Hoewel het op het moment dat een dreiging of erger, crisis, zich voordoet veelal aankomt op het organisatie-­ en improvisatietalent van het crisisteam, kunnen instellingen wel degelijk preventieve maatregelen nemen. De Nederlandse Unesco Commissie stimuleert de instellingen om na te denken over de impact van terrorisme (en de dreiging ervan) op de organisatie en collectie, en vervolgens puntsgewijs en op laagdrempelige wijze mogelijke acties en interventies te beschrijven die van toepassing zijn voor de eigen organisatie.