Volgens de NCTV is het niet mogelijk om op voorhand een eenduidig advies te geven over het wel of niet ontruimen of sluiten van de deuren van een gebouw. De beslissing hangt af van de situatie en de aard van de instelling.

Stap 3. Plan voor ontruimen en schuilen

Wie besluit tot ontruiming en wanneer geldt een lockdown? Om te begrijpen wat je als instelling kunt verwachten, wordt geadviseerd de website van de NCTV te raadplegen. In alle gevallen geldt, volg altijd de instructies van de politie. Het is cruciaal om in de voorbereiding (voor de crisis, de koude fase) een ‘deurbeleid’ op te stellen. In een crisissituatie (warme fase) zal bepaald moeten worden wie toegang krijgt tot het gebied of het pand dat onder uw verantwoordelijkheid valt. Niet alleen gaat het om mensen in het gebouw/op het erf, maar ook om bezoekers die, mogelijk niet bekend met het nieuws, alsnog aankloppen. Hoe garandeert u het welzijn van de bezoekers en personeel binnen? En natuurlijk, hoe stel ik in het tumult topstukken uit de collectie veilig?  

Het voorbeeld van de aanslagen in Brussel toonde aan dat er ook vragen zijn van praktische en urgente aard. Bij wie moet ik zijn voor informatie en last­minute updates over de (acute) dreiging? Wie neemt besluiten en op basis van welke informatie? Is er voldoende water en eten om bij noodzaak binnen te blijven? Hoe komen medewerkers veilig thuis als het openbaar vervoer niet meer rijdt?