Hoewel de kans vrij klein is dat een museum of archief zelf het doelwit wordt van een terroristische aanslag, is het geen ondenkbaar scenario.

Stap 1. Neem terrorismedreiging op als risico

Culturele­ en erfgoedinstellingen nemen terrorismedreiging zelden als risico op in hun calamiteitenplannen, omdat ze zichzelf niet als potentieel doelwit zien of de kans te klein achten. Daarnaast spelen ook de beperkte bezetting, de grote afhankelijkheid van vrijwilligers, de minimale of zelfs ontoereikende middelen voor beveiliging of simpelweg andere prioriteiten een rol.

Dat is problematisch want in het geval van een daadwerkelijke dreiging of zelfs een aanslag, vergt terrorisme een andere aanpak dan bijvoorbeeld brand, wateroverlast of diefstal. Instellingen worden geadviseerd een risicoanalyse te maken. Na het in kaart brengen van de risico’s die de organisatie loopt met het oog op een terroristische aanslag, is het noodzakelijk te bepalen welke acceptabel zijn en welke risico’s maatregelen behoeven. Blijkt daaruit dat het risico op terroristische dreiging reëel is, dan is het aan te raden een stappenplan te maken.  

Adviezen  

  • Ontwikkel bewustzijn binnen de organisatie en leg het risico in het beleid vast;  

  • Analyseer ook risico’s in de directe omgeving (bijv. plekken met veel bezoekers, zoals een plein, treinstation, gebouwen met een politieke of symbolische lading); 

  • Inventariseer de technische en organisatorische maatregelen;  

  • Richt de organisatiestructuur zodanig in dat de bedrijfscontinuïteit gewaarborgd blijft;  

  • Organiseer adequate informatievoorziening (intern, media en hulpdiensten, plattegronden); 

  • Neem de specifieke omstandigheden van terrorisme ook mee in uw Collectie Hulpverlening (CHV).

Image
Bron: NCTV

Lange termijn

Denk ook na over de lange termijn en de impact van een terroristische aanslag of zelfs dreiging voor de bedrijfscontinuiteit. In Brussel werd vanwege het optrekken van het dreigingsniveau naar het hoogste niveau het openbare leven in Brussel meerdere keren platgelegd. Evenementen werden afgelast en openbare gebouwen zoals scholen en musea voor meerdere dagen gesloten. De sluiting, plus de emotionele impact van een dreiging (bezoekers blijven weg), hebben invloed op de algehele bedrijfsvoering. En in het meest verdrietige geval van een daadwerkelijke aanslag, is ook de vraag, ben ik als instelling verzekerd tegen terroristische aanslagen of geweld?