Tijdens de expert meeting is gebleken dat er drie verschillende strategieën zijn die beleidsmakers kunnen volgen ten aanzien van betwist erfgoed: verwijderen, aanpassen of behouden.

7. Verwijderen, aanpassen of behouden