Onderwijs

‘Vrede begint in de hoofden van mensen’ staat in de missie van Unesco. Dus waar kan zij nu beter beginnen dan in het onderwijs? Unesco coördineert het VN-thema Education for all, kent een netwerk van Unesco-scholen en vraagt aandacht voor laaggeletterdheid, duurzaamheid en intercultureel leren.

Nieuws

23
nov

Nederland heeft zich gecommitteerd aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. De onderwijsdoelstelling (SDG4) is om tegen het jaar 2030 toegankelijk en hoogwaardig onderwijs te verzorgen voor iedereen. Maar doen we dat ook? 

5
okt
Op Wereld Lerarendag ontmoeten docenten, leerlingen en bestuurders van Unesco-scholen, betrokken organisaties en belangstellende scholen elkaar in Den Haag.
18-20
sep

Van 18 tot en met 20 september 2017 vindt in Ljubljana, Slovenië, het tweede mondiale Unesco-congres over Open Educational Resources plaats. Tijdens het eerste congres, in 2012 in Parijs, stelden de aanwezige experts de Paris Declaration on OER op. Deze verklaring riep de lidstaten van Unesco op om beleid te ontwikkelen op OER en zo bij te dragen aan de toegankelijkheid en kwaliteit van onderwijs. 

In het project Musical Postcards sturen kinderen uit Nederland en andere plekken op de wereld (waaronder conflictgebieden in het Midden-Oosten) elkaar een muzikale ansichtkaart. Door de muziek laten zij elkaar kennismaken met elkaars situatie en cultuur. Alwies Cock, leraar op een Unesco-school, maakte een verslag van een docentenworkhop.

Wetenschapper Jos Rikers promoveerde onlangs op de relatie tussen onderwijs en ontwikkeling. Om die relatie te kunnen versterken, bracht hij in zijn onderzoek drie indicatoren in beeld: toegankelijkheid van onderwijs, kwaliteit van onderwijs en kostenefficiëntie.

Voor de tweede keer sinds de start van de collegiale visitaties van Unesco-scholen in 2011, bezoekt een visitatiecommissie het Lyceum Kralingen in Rotterdam.