Unesco-scholennetwerk

‘Since wars begin in the minds of men, it is in the minds of men that the defences of peace must be constructed’.

Deze gedachte vormt de essentie van de missie van Unesco. Unesco-scholen ondersteunen deze missie: ze maken hun leerlingen vertrouwd met het Unesco-gedachtegoed en dragen zo hun steentje bij aan vrede en verdraagzaamheid. De Unesco-scholen hebben een eigen website: unescoscholen.nl

Internationale verbondenheid, verdraagzaamheid en solidariteit zijn belangrijke doelstellingen voor scholen met het UNESCO-schoolprofiel. De scholen maken deel uit van een wereldwijd netwerk met meer dan 9000 scholen. UNESCO-thema’s komen structureel en schoolbreed aan de orde. De scholen geven ieder op eigen wijze invulling aan het profiel door aan te sluiten bij lopende UNESCO-projecten en door eigen projecten en materialen te ontwikkelen.

Nieuws

OPINIE — Andrée van Es schrijft in haar column over een verplichte invulling van burgerschapsonderwijs: “Scholen zijn heel goed in staat om [hier] zelf vorm aan te geven [...], maar ze hebben daar een inspirerende context voor nodig. Een netwerk, een motiverende omgeving, een mogelijkheid tot grote flexibiliteit. Geen keurslijf.

Op de Internationale Dag van de Tolerantie heeft in de Amsterdamse schuilkerk Ons' Lieve Heer op Solder de afsluiting plaatsgevonden van ‘Voices of Tolerance’, een onderwijsproject waarin scholieren met elkaar, docenten en bekende artiesten dóórdenken over de waarde van vrijheid en tolerantie.

UNESCO heeft alle scholen uit het UNESCO-scholennetwerk uitgenodigd voor de wedstrijd ‘Opening hearts and minds to refugees’. De wedstrijd past bij UNESCO’s strategie van Wereldburgerschap voor het scholennetwerk en beoogt kinderen en jongeren te wijzen op de rechten van en respect voor vluchtelingen.

Meer dan de helft van de scholen in het internationale UNESCO-scholennetwerk is basisschool. In Nederland was die verhouding tot voor kort heel anders: hier vertegenwoordigt het voortgezet onderwijs de meerderheid. Maar dat lijkt te veranderen.

5
okt

De jaarlijkse ontmoeting van alle Nederlandse UNESCO-scholen. Rectoren, docenten, leerlingen en andere betrokkenen ontmoeten elkaar en wisselen ideeën uit. Nieuw dit jaar is de presentatie van het Global Education Monitoring Report: een rapport waarin UNESCO vertelt hoe het staat met het behalen van doel 4 van de Sustainable Development Goals (SDG's).

UNESCO ziet haar scholennetwerk als een belangrijk middel om de kwaliteit van het onderwijs te vergroten en zo bij te dragen aan het behalen van het vierde doel van de Sustainable Development Goals. Hoe het netwerk er voor stond was echter niet goed duidelijk. Daarom organiseerde de organisatie in de eerste maanden van 2016 een grootschalige evaluatie van het netwerk. 

Video

Introductie op UNESCO

Twitter @UNESCO_NL/unesco-scholen-NL