Open Educational Resources

Open Educational Resources (OER) zijn leermaterialen die vrij en open beschikbaar zijn op internet. Iedereen kan ze gebruiken en iedereen kan er aan bijdragen, door ze te beoordelen, van commentaar te voorzien of aanpassingen of aanvullingen te maken. UNESCO ziet OER als een goede manier om de toegang tot onderwijs te vergroten en de kwaliteit van leermiddelen te verbeteren. OER kunnen daardoor een belangrijke bijdrage leveren aan de millenniumdoelstelling Education for All.

Op 22 juni is in Parijs de '2012 Paris Open Educational Resources (OER) declaration' aangenomen. Dit was het hoogtepunt van het World OER Congress dat van 20-22 juni plaatsvond in het hoofdkwartier van UNESCO. De verklaring is opgesteld door OER-experts vanuit de hele wereld en roept de lidstaten op om het gebruik van OER te bevorderen.

Nieuws

Tijdens de UNESCO-scholendag hebben zes scholen nieuw ontwikkeld lesmateriaal over UNESCO-thema’s gepresenteerd. De materialen over Vrede en mensenrechten, Intercultureel leren, Wereldburgerschap en Duurzame ontwikkeling zijn voor alle scholen in Nederland gratis beschikbaar via Wikiwijs.

Wikiwijs (Foto: Marieke Brugman)

Het UNESCO-Wikiwijsproject voor digitaal lesmateriaal is zo'n twee maanden onderweg, en er begint een voorraad lesmateriaal te ontstaan.

13
maa

Op 13 maart organiseerden SURF, de Open Universiteit en de TU Delft het tweede Open Education Event. Na een succesvol eerste event in 2012, met onder andere toenmalig staatssecretaris Zijlstra, grepen de organisatoren de Open Education Week wederom aan om aandacht te vragen voor Open Educational Resources. Greetje van den Bergh, voorzitter van de Nationale UNESCO Commissie, hield een voordracht over de impact van de Paris Declaration on OER op het Nederlandse hoger onderwijs.

Op 8 januari was de eerste bijeenkomst in het UNESCO-Wikiwijsproject voor het delen van lesmaterialen. Alle aanwezige docenten hadden materialen meegenomen die zij gebruiken voor UNESCO- lessen.

Op 22 juni is in Parijs de '2012 Paris Open Educational Resources (OER) declaration' aangenomen. Dit was het hoogtepunt van het World OER Congress dat van 20-22 juni plaatsvond in het hoofdkwartier van UNESCO. De verklaring is opgesteld door OER-experts vanuit de hele wereld en roept de lidstaten op om het gebruik van OER te bevorderen.

Fred Mulder, houder van de UNESCO-chair in OER

Een gesprek met professor Fred Mulder over zijn bezigheden en uitdagingen op het gebied van OER, de link met UNESCO, en de rol van Nederland in de OER-beweging. Mulder is houder van de onlangs ingestelde UNESCO-chair in Open Educational Resources aan de Open Universiteit.

Twitter @UNESCO_NL/oer