Onderwijs voor iedereen

In september 2015 spraken de lidstaten van de VN af om samen te werken in het bereiken van de Sustainable Development Goals (SDG's). Doel vier daarvan luidt "to ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all"
UNESCO is de uitvoerder van dit onderwerp, publiceerde het Framework for Action, en publiceert de resultaten in het jaarlijkse Global Education Monitoring Report. 

De Nationale UNESCO Commissie organiseert de jaarlijkse Nederlandse lancering van het Global Education Monitoring Report en volgt de ontwikkelingen rond SDG4 op de voet.  

De Nationale UNESCO Commissie heeft in het kader van de Millenniumdoelstellingen en de Sustainable Development Goals een aantal initiatieven gesteund op het gebied van kwaliteitsverbetering van het onderwijs. 

Nieuws

De Nationale UNESCO Commissie heeft in het kader van de Millenniumdoelstellingen en de Sustainable Development Goals een aantal initiatieven gesteund op het gebied van kwaliteitsverbetering van het

Corine Vis doet onderzoek voor UNESCO/SLO. Onderwerp van haar onderzoek is de vraag hoe je duurzame veranderingen kunt bereiken in onderwijs en curriculumontwikkeling, als daarbij ook internationaal moet worden samengewerkt.

In januari vond in Parijs een internationaal symposium plaats over onderwijsbeleid. Zo’n 250 internationale experts waren daarbij vertegenwoordigd. De centrale vraag was hoe de wereld het nieuwe Duurzame Ontwikkelingsdoel voor Onderwijs (SDG4) kan bereiken in 2030. 

Foto: Corine Vis

Corine Vis, onderzoeker voor UNESCO/SLO, schrijft over haar ervaringen in Afrika waar ze resultaten toetst van haar eerdere onderzoek. Dat richtte zich op de vraag hoe internationale samenwerking op het gebied van onderwijs en curriculumontwikkeling geoptimaliseerd kan worden. Het project blijkt niet soepel te lopen.

Van 19 tot 22 mei vond in Korea het World Education Forum plaats. Tijdens deze bijeenkomst evalueerde de internationale gemeenschap de Millenniumdoelstellingen. Daarnaast besprak men de Post-2015 agenda, waarin nieuwe doelstellingen worden geformuleerd.

Slechts een op de drie landen in de wereld heeft alle onderwijsdoelen gehaald waaraan de internationale gemeenschap zich in 2000 committeerde. Wereldwijd gaan meer dan honderdtwintig miljoen kinderen en adolescenten nog steeds niet naar school. De ongelijkheid in toegang tot onderwijs is zelfs toegenomen. Dat stelt het vandaag verschenen UNESCO Education for All Global Monitoring Report 2015 (GMR) ‘Achievements and Challenges 2000-2015’.

Video

Twitter @UNESCO_NL/education-for-all