Cultureel erfgoed onder water

Erfgoed dat onder water ligt is lange tijd moeilijk of niet toegankelijk geweest. Nieuwe technieken hebben dat veranderd. Vissers vinden bijzondere voorwerpen in hun netten en schatduikers plunderen zelfs diep gelegen scheepswrakken. UNESCO heeft in 2001 een verdrag opgesteld om bescherming van deze vorm van erfgoed beter te garanderen.

De Nationale UNESCO Commissie heeft een voorlichtingsfilm gelanceerd over onderwater erfgoed. De film toont het belang en de kwetsbaarheid van cultuurschatten op de zeebodem. Een betere bescherming is dringend noodzakelijk.

Uitkomsten

In de zomer van 2011 bracht de Commissie advies uit aan staatssecretaris Zijlstra over de vraag of Nederland tot ratificatie van deze conventie zou moeten besluiten.

Nieuws

Nederland wil toetreden tot het internationale UNESCO-verdrag voor de bescherming van cultureel erfgoed onder water. De conventie verbetert de bescherming van onderwatererfgoed wereldwijd door intensievere internationale samenwerking en kennisuitwisseling. 

Van 9 oktober t/m 17 april presenteert het Allard Pierson Museum de tentoonstelling ‘Sicilië en de zee. Duik in het verleden.’ Spectaculaire vondsten uit scheepswrakken die rondom Sicilië zijn gevonden vertellen het verhaal van dit eiland, dat als knooppunt van handel, cultuur en beschaving fungeerde.

Still uit voorlichtingsfilm over onderwater erfgoed.

De Nationale UNESCO Commissie heeft een voorlichtingsfilm gelanceerd over onderwater erfgoed. De film toont het belang en de kwetsbaarheid van cultuurschatten op de zeebodem. Een betere bescherming is dringend noodzakelijk.

15
jan

De Nationale UNESCO Commissie neemt dit jaar deel aan de Vakantiebeurs die van 15 t/m 19 januari in Utrecht plaatsvindt. Het doel is de bekendheid van Werelderfgoed te vergroten en bezoekers aan te sporen om duurzaam om te gaan met erfgoed als ze op reis zijn.

Op 22 september 1914 voltrok zich voor de kust van Scheveningen een van de grootste scheepsrampen ooit: een U-Boot bracht drie Britse kruisers tot zinken. In de documentaire ‘Live Bait Squadron’ vormen de scheepswrakken het decor om dit bijna vergeten verhaal uit de Eerste Wereldoorlog te vertellen.

10
okt

Op 10 en 11 oktober vinden de Noordzeedagen plaats. De Nationale UNESCO Commissie zal op dit congres een presentatie houden over de bescherming van cultureel erfgoed onderwater in de Noordzee.

Video

Twitter underwater heritage