Unesco Commissie lanceert Global Monitoring Report

Gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen: wiens verantwoordelijkheid is dat eigenlijk? Moeten we alleen maar naar de overheid kijken? Hangt alles af van de motivatie van de leerlingen, of van de opleiding van de leraren? 

Accountability

Het Global Education Monitoring Report 2017/8 (GEMR)heeft verantwoording, (accountability in het Engels), als overkoepelend thema. GEMR is een jaarlijks Unesco-rapport over de wereldwijde stand van zaken in het onderwijs. Op de Nederlandse lancering op 23 november spraken vijf grote bij het onderwijs betrokken doelgroepen over hun verantwoordelijkheden.

Katarzyna Kubacka was namens het GEMR-report team uit Parijs gekomen om het rapport te introduceren. Zij vertelde over goede voorbeelden en problemen op het gebied van accountability, en ze liet een aantal mondiale statistieken zien: hoeveel kinderen ronden secundair onderwijs af, welke landen hebben goede voorbeelden van ouderparticipatie en waar heeft overheidsbeleid tot veel betere resultaten geleid?

Spelers in het veld

Wat zouden de spelers in het veld willen bereiken in en met het onderwijs. Flexibiliteit! zeiden de leerlingen, maar graag wel met voldoende structuur. Een beetje eigenwijs kunnen zijn, en veel meer goede voorbeelden delen, zeiden de leraren. De bestuurders maakten zich zorgen over de groepen die niet bereikt worden in het Nederlandse onderwijs, en riepen op om een diverse schoolpopulatie als een kans te zien en de rol van wereldburgerschap te vergroten. Ook de maatschappelijke organisaties noemden kansengelijkheid als speerpunt, en het duurzamer verbinden van kennis uit de praktijk. De overheid ten slotte, vroeg zich af of zij alle partijen altijd even goed hoort, en hoe ze dat kan verbeteren – wat moet er landelijk georganiseerd worden en wat kan beter lokaal?

Genoeg stof om over door te praten, wat de aanwezigen dan ook volop deden. De vijf doelgroepen riepen zichzelf en elkaar ter verantwoording, en dat alles vanuit een positieve blik naar de toekomst, met aandacht voor soft skills, duurzame ontwikkeling en wereldburgerschap. Ze lieten zo heel concreet zien hoe accountability er in de praktijk uitziet: alle spelers in het veld hebben eigen wensen, en hebben elkaar nodig om te zorgen voor gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen.

Postcard

De bijeenkomst werd afgesloten met een Musical Postcard, waarbij leerling Tijmen zijn visie gaf op onderwijs en fluitiste Rozemarijn de muzikale interpretatie daarvan speelde.

In september 2015 spraken de lidstaten van de VN af om samen te werken in het bereiken van de Sustainable Development Goals (SDG's). Doel vier daarvan luidt "to ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all"
UNESCO is de uitvoerder van dit onderwerp, publiceerde het Framework for Action, en publiceert de resultaten in het jaarlijkse Global Education Monitoring Report. 

De Nationale UNESCO Commissie organiseert de jaarlijkse Nederlandse lancering van het Global Education Monitoring Report en volgt de ontwikkelingen rond SDG4 op de voet.  

Meer berichten