10
nov

Robots in opkomst: wat zijn de ethische dilemma's?

Unesco Parijs

Hoe ziet onze toekomst eruit als robots en kunstmatige intelligentie een steeds grotere rol gaan spelen? Blijft de mens de baas? En wat zijn de ethische uitdagingen?  Op 10 november organiseert de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging bij Unesco een side event tijdens de Algemene Conferentie in Parijs, waar drie vooraanstaande filosofen deze vragen zullen behandelen. 

Vanessa Evers, hoogleraar aan de Universiteit Twente, zal ingaan op de vraag welke concrete veranderingen we kunnen verwachten als gevolg van de opkomst van robots in onze maatschappij. Wat zijn daarbij de ethische dilemma's?

Mark Coeckelbergh (Universiteit van Wenen) bespreekt het ‘Frankenstein’-risico: wie is er straks de baas, mens of robot? En: zal het gedrag van robots ethisch verantwoord zijn en hoe beïnvloeden robots ons sociale leven?

Peter-Paul Verbeek, lid van de Nederlandse Unesco Commissie en hoogleraar aan de Universiteit Twente, zal ingaan op de vraag hoe mensen en robots interacteren. Kunnen we de ontwikkelingen en innovatie in de robotica op een ethische manier vormgeven? Hij zal het door de Unesco-adviesraad Comest opgestelde rapport Ethics of Robotics presenteren, dat overheden adviseert over deze uitdagende vraagstukken.

Nadien kunnen de vertegenwoordigers van de Unesco-lidstaten discussiëren over deze fundamentele veranderingen en uitdagingen. Meepraten? Gebruik de hashtag #UnescoRobots.

Om mondiale problemen aan te pakken is wetenschappelijke samenwerking van groot belang. Unesco stimuleert een gezamenlijke aanpak van onderwerpen als klimaatverandering, ethiek, armoede en natuurrampen. Als enige organisatie binnen de VN met een mandaat voor wetenschap stimuleert zij wetenschappelijke samenwerking over de grenzen van disciplines en landen heen.

Meer berichten