‘Onderwijs is gedeelde verantwoordelijkheid van ons allemaal’

Op 24 oktober is het Global Education Monitoring Report (GEMR) 2017/8 verschenen, het jaarlijkse rapport waarin Unesco verantwoording aflegt over de voortgang in het bereiken van het onderwijsdoel van de Sustainable Development Goals, SDG 4.

Thema van het rapport is dit keer “accountability”. De term is in het Nederlands op verschillende manieren te vertalen, waaronder het nemen en geven van verantwoordelijkheid en het afleggen van verantwoording. “Onderwijs is een gedeelde verantwoordelijkheid van ons allemaal,” zei Irina Bokova, directeur-generaal van Unesco, ter gelegenheid van de lancering. “De verantwoordelijkheid van overheden, scholen, leraren, ouders en private partijen.” 

Alle partijen die betrokken zijn bij het onderwijs moeten hun verantwoordelijkheid in het proces nemen, en moeten daarop ook aangesproken kunnen worden, stelt Unesco in het rapport. Wanneer je de verantwoordelijkheid voor falende onderwijssystemen slechts bij één van de partijen zou leggen, breng je het systeem in disbalans. En daarmee vergroot je de kans op ongelijkheid binnen het onderwijs, of op slechtere leeropbrengsten. 

Voorwaarden

Maar wat kun je doen om te kijken of iedereen die verantwoordelijkheid ook neemt? En liefst zo dat het systeem niet zucht onder regeldruk en dwingende tests? Unesco identificeert in het rapport een aantal belangrijke voorwaarden: transparantie binnen het systeem, onafhankelijke partijen zoals een ombudsman of auditinstellingen, burgers die aandacht vragen voor specifieke issues en daarin gehoord worden, media die de vrijheid hebben om het onderwijs onder de loep te nemen. 

Het rapport is hier te downloaden.

Nederlandse lancering 

De Nederlandse Unesco Commissie organiseert op 23 november een bijeenkomst ter gelegenheid van de nationale lancering van dit rapport. In deze bijeenkomst formuleren de partijen die DG Bokova noemt, plus een groep leerlingen, zelf wat zij als hun verantwoordelijkheden zien en wie ze nodig hebben om die te bereiken. Wilt u hier bij zijn? Hier leest u meer over de bijeenkomst en kunt u zich aanmelden. 

In september 2015 spraken de lidstaten van de VN af om samen te werken in het bereiken van de Sustainable Development Goals (SDG's). Doel vier daarvan luidt "to ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all"
UNESCO is de uitvoerder van dit onderwerp, publiceerde het Framework for Action, en publiceert de resultaten in het jaarlijkse Global Education Monitoring Report. 

De Nationale UNESCO Commissie organiseert de jaarlijkse Nederlandse lancering van het Global Education Monitoring Report en volgt de ontwikkelingen rond SDG4 op de voet.  

Meer berichten