Hoe inclusief is Wikipedia?

Het Nederlands Memory of the World Comité en Wikimedia Nederland hebben recent een studiemiddag georganiseerd over de wijze waarop Caribische cultuur en koloniale geschiedenis in het Nederlandse deel van Wikipedia beschreven zijn.

Aanleiding hiervoor is het recente project rond Wikimedia en Nederlandse items op de Memory of the World-lijst van Unesco. Nogal wat van die items hebben een link met de koloniale geschiedenis. 

Inclusief

Historica Aspha Bijnaar, gespecialiseerd in het onderwerp slavernij, verzorgde de keynote speech. Zij stelde de vraag of Wikipedia voldoende inclusief is. De ondertitel van haar speech ‘Oorverdovende stiltes in het lemma Trans-Atlantische slavenhandel’ maakte direct duidelijk dat eenzijdigheid niet alleen blijkt door wat er in een lemma staat, maar vooral ook door wat er ontbreekt, of aan welke bronnen wordt gerefereerd.

Vrije toegang

Sandra Fauconnier, dit jaar werkzaam als Wikipedian in Residence bij onder meer het Zeeuws Archief waar ze aan de slag ging met de daar bewaarde slavenhandelaarsarchieven van de Middelburgsche Commercie Compaginie, legde samen met Sandra Rientjes van Wikimedia Nederland uit hoe meewerken aan de online encyclopedie er in de praktijk uit ziet. En wat daarbij het ideaal van Wikipedia is: een wereld waarin elke persoon vrije toegang heeft tot alle kennis.

Mannen

Maar hoewel iedereen zich zonder eisen vooraf kan aanmelden als redacteur, of op overlegpagina’s kan meepraten, blijkt de de demografische opbouw van de vrijwilligers slecht de Nederlandse samenleving te weerspiegelen. Duidelijk is dat het schrijven voor Wikipedia met name een mannenzaak is. Ook zijn er aanwijzigingen dat vertegenwoordigers van de Caribische of Surinaamse gemeenschap sterk ondervertegenwoordigd zijn. 

Strategie

Om hierin verandering teweeg te brengen werkt Wikimedia internationaal aan een nieuwe strategie, waarin dergelijke disbalansen erkend worden en waarin Wikimedia ‘als een sociale beweging zich wil inspannen voor de kennis en de gemeenschappen die door structuren van macht en privilege zijn buitengesloten’.

Nederlandse bijdrage

De oprichting van een Wiki-groep die deze tot nu weinig in het openbaar besproken disbalans wil aanpakken, en waar ervaren en nieuwe Wikipedianen elkaar kunnen vinden en van elkaar kunnen leren, zou een mooie Nederlandse bijdrage kunnen zijn aan de nieuwe strategie. De deelnemers aan de bijeenkomst in Amsterdam, en hopelijk vele anderen ook, willen zich hiervoor gaan inzetten.

Lees het verslag van de studiemiddag over Wikimedia en Caribisch erfgoed.

Van oorlog tot ongedierte: documentair erfgoed staat aan allerlei bedreigingen bloot. Van brieven tot films en van kleitabletten tot harddisks – papier vergaat, computers crashen. Documentair erfgoed is onmisbaar om het verleden, maar ook het heden te begrijpen. Het ‘Memory of the World’-programma stimuleert daarom het behoud en de toegankelijkheid van documentair erfgoed en wil dat iedereen op de wereld zich bewust is van de waarde die deze documenten hebben.

Meer berichten