Expositie ‘Nineveh’ in Rijksmuseum van Oudheden

De komende winter staat de stad Nineveh, hoofdstad van het oude Assyrië, in de schijnwerpers in het Rijksmuseum van Oudheden (RMO) in Leiden. Voor de tentoonstelling ‘Nineveh - hoofdstad van een wereldrijk’ brengt het RMO 250 topstukken uit internationale musea bij elkaar. Unesco verleende patronage aan de expositie. 

9000 jaar geschiedenis

De expositie bestrijkt meer dan 9000 jaar, van de eerste bewoning van Nineveh en de val van het Assyrische rijk tot de avontuurlijke archeologische opgravingen in de negentiende en twintigste eeuw. Ook het Bijbelse Nineveh komt aan bod. Het verhaal eindigt bij de recente vernielingen van de ruïnes en vertelt over het belang van het werelderfgoed.

Reliëfs

Te bewonderen zijn tientallen reliëfs uit de paleizen, imposante beelden van de gevleugelde stieren, een gouden dodenmasker, kleitabletten uit de oudste bibliotheek ter wereld, zeldzaam ivoren inlegwerk, wapentuig en sieraden. Originele opgravingsfilms, foto’s en prenten uit de 19de en 20ste eeuw illustreren de verhalen van de archeologen die in Nineveh werkten - inclusief hebzucht, onheil en spionage. Tenslotte is er aandacht voor erfgoed in crisissituaties en de manieren om het verleden voor de toekomst te behouden.

Patronage

Unesco heeft patronage verleend aan ‘Nineveh’, omdat de expositie de bewustwording helpt vergroten van de impact die gewapende conflicten hebben op cultuur en cultureel erfgoed. 

Installatie

In de tentoonstelling is een foto-installatie te zien, ontworpen door Feddow Claassen, die de Unesco Commissie in samenwerking met het Prins Clausfonds ontwikkelde. De installatie bevat werken van de Irakese archeoloog Faisal Jeber. Als de bezoeker erdoor loopt verschuift het perspectief, zodat het net lijkt alsof deze zich in het huidige Nineveh bevindt. 

Wanneer en waar?

‘Nineveh’ is te zien van 20 oktober 2017 t/m 25 maart 2018 in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden.

Lees ook het interview met Anna de Wit, tentoonstellingsmaker van het RMO, over de totstandkoming van de Nineveh-tentoonstelling.